12.11.12


Κυψέλη 
stereo vs Mr. D  #3: 
Metal on Metal 

κείμενο: Mr. D 
photos: stereo 

Πηγή: www.lifo.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: